PROIECT ADER 14.2

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
+4 025 1334402

PROIECT ADER 1.4.2

"Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară"

Pentru implementarea planului de realizare al proiectului sunt prevazute 4 faze, care cuprind:

  • activitati de cercetare industriala
  • activitati de dezvoltare experimentala
  • activitati de inovare

Faza1: Fundamentarea tehnico - ştiinţifică privind elaborarea procedurilor de refacere a capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Activitate 1.1: Evaluarea resurselor naturale din zona solurilor nisipoase în raport cu cerințele plantelor de fasoliță, sorg și secară

Activitate 1.2: Elaborare procedurilor privind sistemul de agricultură durabilă din zona solurilor nisipoase

Activitate 1.3: Diseminare rezultate obținute în faza 1

Faza 2.: Realizarea și testarea modelului experimental privind refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Activitate 2.1:  Identificarea şi promovarea în cultură a unor genotipuri de fasoliță, sorg și secară cu conținut ridicat în proteină  și tolerante la factorii de stres termohidric din zona solurilor nisipoase

Activitate 2.2:  Realizarea unor retete furajere din boabe de fasoliță, sorg și secară

Activitate 2.3:  Monitorizarea relaţiei sol–apă-plantă și implicațiile acesteea asupra  cantității și calităţii producţiei  de fasoliță, sorg și secară în contextul agriculturii durabile

Activitate 2.4:  Activități de diseminare

Faza 3.: Optimizarea modelului experimental privind refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Activitate 3.1:  Comportarea resurselor genetice de fasoliță, sorg și secară în condițiile de  stres termohidric din zona  solurilor nisipoase

Activitate 3.2:  Optimizarea factorilor biologici și tehnologici pentru  promovarea asolamentului fasoliță-sorg-secară în cadrul agriculturii durabile

Activitate 3.3:  Monitorizarea evoluţiei greutăţii corporale şi a stării de sănătate la păsări furajate cu nutreţuri combinate din fasoliţă, sorg boabe și secară.

Activitate 3.4:  Activități de diseminare

Sinteza faza 3

Faza 4.: Verificarea şi demonstrarea modelului experimental privind refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Activitate 4.1:  Cuantificarea comportării materialului biologic de  fasoliţă, sorg  boabe și secară la condițiile ecopedologice din zona solurilor nisipoase

Activitate 4.2:  Demonstrarea conceptului de refacere a capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Activitate 4.3:  Demonstrarea utilizării fasoliţei, sorgului boabe  și secarei în reţetele furajere folosite în sectorul zootehnic

Activitate 4.4:  Activități de diseminare privind „Refacerea capacității de producție și protectie a ecosistemului natural din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, secară)”

 

 

Rezultate Obtinute

 

Faza 1

ADER 1.4.2.-Sinteză_faza 1

 

Faza 2

ADER 1.4.2.-Sinteză_faza 2

 

 

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram