PROIECT ADER 14.2

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
+4 025 1334402

PROIECT ADER 1.4.2

"Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară"
 1.  Lucrari stiintifice publicate

Lista cu lucrări științifice susținute și publicate în cadrul Contractului ADER 1.4.2./27.09.2019

Broșură:

 • Reta Drăghici, Georgeta Ciurescu, Gheorghe Matei, Aurelia Diaconu, Ștefan Nanu, Mirela Paraschivu, Iulian Drăghici, Alina Paraschiv, Mihaela Croitoru, Milica Dima, Maria Băjenaru, Florentina Netcu, Daniela Ilie, Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, secară, sorg, fasoliță. ISBN 978-606-11-8228-2, 254 pagini, Editura SITECH, Craiova

 

Lucrări in reviste cotate ISI:

 • Reta Drăghici, Iulian Drăghici, Mihaela Croitoru, Aurelia Diaconu, Milica Dima, Otilia Cristina Badi, Improving the productivity and quality of rye production, by applying foliar fertilizers with a high content of microelements, in sandy soil conditions. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXV, No. 1, 2022, p. 304-311, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN ONLINE 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, vol2022_1.pdf (usamv.ro)
 • Mirela Paraschivu, Gheorghe Matei, Otilia Cotuna, Marius Paraschivu, Reta Drăghici, 2022. Management of pests and pathogens in rye crop in dry marginal environment in southern Romania. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXV, No. 1, 2022, 466-474, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN ONLINE 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, vol2022_1.pdf (usamv.ro)
 • Georgeta Ciurescu, Lavinia Idriceanu, Gheorghe Anca, Ropota G Mariana, Reta Drăghici, 2022. Meat quality in broiler chickens fed on cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp) seeds. June 2022, Scientific Reports12(1), Online ISSN: 2045-2322, Factor™ 379. DOI: 10.1038/s41598-022-13611-5, Meat quality in broiler chickens fed on cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp) seeds (nature.com)
 • Reta Drăghici, Iulian Drăghici, Milica Dima, Mihaela Croitoru, Alina Paraschiv, Maria Băjenaru, Gheorghe Matei, Georgeta Ciurescu, 2021. Management of fertilization with non-polluting products in the culture of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) in the sandy soils conditions. Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Vol. 21 Issue 3, pag. 317-324,  ISSN 2284-7995, WOS:000702305500036, pdf (usamv.ro)
 • Mirela Paraschivu, Gheorghe Matei, Otilia Cotuna, Marius Paraschivu, Reta Drăghici, Reaction of rye cultivars to leaf rust (P. recondita f. sp. secalis) in the context of climate change in dry area in southern Romania. Scientific Papers Series A. Agronomy Volume LXIV, No. 1, pag. 500-507, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN ONLINE 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, WOS:000704504300066, Art66secara.pdf

Lucrări in reviste cotate BDI

 • Reta Drăghici, Alina Nicoleta Paraschiv, Milica Dima, 2022. Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei / Studies on biodiversity conservation of cowpea plant resources in sandy soil conditions in southern Oltenia. I.N.C.D.A. Fundulea, VOL. XC, 2022, Agrotehnica culturilor www.incda-fundulea.ro, ANALELE INCDA (incda-fundulea.ro), Electronic ISSN 2067–7758
 • Ciurescu G., Vasilachi A., Dumitru M., Idriceanu L., Draghici R. (2022). Assessing the efficiency of using a local hybrid of rye for broiler chickens aged 1–42 d, with emphasis on performance and meat quality. Archiva Zootechnica, 25(2): 5-21, ISSN-L: 1016-4855 ISSN online: 2344-4592.
 • Mirela Paraschivi, Gheorghe Matei, Reta Drăghici, Marius Paraschivu, Otilia Cotuna, Lorena Diana Popa, 2022. “Genetic and chemical approaches to manage rye leaf rust (Puccinia recondita F. sp. Secalis) in natural conditions from marginal areas”. Analele Universităţii din Craiova, seria Agricultură – Montanologie – Cadastru (Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series) Vol. LII/2022 (in curs de publicare)
 • Drăghici Reta, Drăghici Iulian, Ciurescu Georgeta, Matei Gheorghe, Paraschivu Mirela, Croitoru Mihaela, Paraschiv Alina Nicoleta, Băjenaru Maria Florentina, Dima Milica, Dragomir Mereanțu Cristina, 2021. The reaction of some cowpea genotypes to the thermohydric conditions from the area of sandy soils in the south of Oltenia. Annals of the University of Craiova, Series:Biology, Horticulture, Food products processing technology, Environmental engineering, XXVI (LXII) – 2021, ISSN–L 1453 – 1275, (Online) = ISSN 2393 – 1426, DOI: 10.52846/bhfe.26.2021.11, pag. 69-74, 11_69-74_Draghici 2_Anale Horti 2021.pdf (ucv.ro)
 • Drăghici Iulian, Drăghici Reta, Matei Gheorghe, Paraschivu Mirela, Croitoru Mihaela, Dima Milica, Băjenaru Maria Florentina, 2021. Studies on the nutrition of the sorghum plant for grains by applying non-polluting fertilizers for the environment. annals of the University of Craiova, Series: Biology, Horticulture, Food products processing technology, Environmental engineering, XXVI (LXII) – 2021, ISSN–L 1453 – 1275, (Online) = ISSN 2393 – 1426, DOI: 10.52846/bhfe.26.2021.10, pag. 63-68, 10_63-68_Draghici 1_Anale Horti 2021.pdf (ucv.ro)
 • Gheorghe Matei, Mirela Paraschivu, Reta Drăghici, Lorena Diana Popa, Tăbărașu A-M, Technological aspects of rye cultivated in the conditions of sandy soils in southern Oltenia. Analele Universităţii din Craiova, seria Agricultură – Montanologie – Cadastru (Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, Cadastre Series), ISSN: 1841-8317 Vol. 51/1/2021, pag. 126-133, 1242-3473-1-SM (1).pdf
 • Drăghici Reta, Drăghici Iulian, Croitoru Mihaela, Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica, Matei Gheorghe, 2020. Research regarding the behavior of some genotypes of rye in the conditions of sandy soils from southern Annals of the University of Craiova, Series: Biology, Horticulture, Food products processing technology, Environmental engineering, Vol. XXV (LXI)-2020, pag. 346-351, I.S.S.N. 1453 – 1275 I.S.S.N. 2393 – 1426 (on line), corectAnaleH(2020).pdf (ucv.ro)
 • Drăghici R., Drăghici I., Diaconu A., Croitoru M., Matei Gh., Ciurescu G., Dima M., Evaluation of natural resources in the area of sandy soils related to the requirements of asparagus bean. International Symposium ISB-INMA TEH΄ 2019,  Agricultural and Mechanical Engineering, Print: ISSN  2344 - 4118,  CD-ROM: ISSN 2344 – 4126,  Online: ISSN 2537 – 3773,  ISSN-L 2344 – 4118,   pag 732-739, Bucuresti 2019. isbinmateh.inma.ro/pdf/Volume_Symposium_2019.pdf

Lucrări in reviste de popularizare (în reviste neindexate BDI)

 • Ciurescu Georgeta, ’Fasolita, sursă alternativă de proteină pentru hrana puilor de carne’. Rev. Lumea Satului, Nr.7/ 1-15 aprilie, pag.36-37.
 • Ciurescu Georgeta, ’Sorgul și secara în hrana puilor de carne’. Rev. Lumea Satului, Nr.10/ 16-31 Mai, pag.30-31.
 • Reta Drăghici, I. Drăghici, Alina Nicoleta Paraschiv, Utilizarea produsului MATUREVO 3.35.35 + ME® la cultura de fasoliță semănată în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Oferta Cercetării Ştiinţifice Pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară şi Silvicultură, 2022, (in curs de publicare)
 • Drăghici, Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, 2022. Utilizarea produsului BASFOLIAR® 36 Extra SL la cultura de secară semănată în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Oferta Cercetării Ştiinţifice Pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară şi Silvicultură, 2022, (in curs de publicare)

 1. Participari la conferinte

 1. CONFERINȚA: THE 18TH ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE", Facultatea de Agronomie din Craiova, 10-11 Noiembrie 2022.

 

Lucrare prezentată:

 • Genetic and chemical approaches to manage rye leaf rust (Puccinia recondita F. sp. Secalis) in natural conditions from marginal areas”

Autori: Mirela Paraschivi, Gheorghe Matei, Reta Drăghici,

Marius Paraschivu, Otilia Cotuna, Lorena Diana Popa

 1. WORKSHOP “REZULTATE ALE CERCETĂRII APLICATIVE ÎN BIOLOGIA ȘI NUTRIȚIA ANIMALELOR DE FERMĂ”, Organizat de IBNA Balotești, 21 Septembrie, 2022

Lucrare prezentată:

 • Alternative pentru înlocuirea șrotului de soia în nutrețurile combinate in vederea reducerii dependenței de importurile de nutrețuri proteice

Autor:  Ciurescu Georgeta

 1. MASĂ ROTUNDĂ "NOI DIRECȚII DE VALORIFICARE A SOLURILOR NISIPOASE", organizată on line de Secția Cultura Plantelor de Câmp_ASAS București, 19 septembrie 2022

Lucrare prezentată:

 • Soluții de reducere a efectelor negative generate de schimbările climatice pentru promovarea unei agriculturi durabile în zona solurilor nisipoase

Autor: Drăghici Reta

 1. MASA ROTUNDĂ: ASOLAMENTUL, VERIGĂ TEHNOLOGICĂ IMPORTANTĂ ÎN TEHNOLOGIA CULTIVĂRII PLANTELOR PE SOLURILE NISIPOASE”, DĂBULENI, 25 IUNIE 2022

Lucrare prezentată:

 • Genotipuri de fasoliță, secară și sorg pentru boabe studiate în cadrul unui asolament specific zonelor nisipoase cu stres termo-hidric din sudul Olteniei

Autori: Drăghici Reta, Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica

 1. CONFERINȚA: "GESTIONAREA BIODIVERSITĂŢII GENETICE, PRIN AMELIORAREA PLANTELOR CULTIVATE ŞI APLICAREA DE TEHNOLOGII ADECVATE", ORGANIZATĂ PE DATA DE 10 IUNIE 2022 LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

Lucrare prezentată:

 • Studii asupra conservării biodiversității la resursele vegetale de fasoliță în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei

   Autori: Drăghici Reta, Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica

 1. CONFERINȚA: "AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE"_2022, USAMV București, 2-4 Iunie 2022

Lucrări prezentate:

- Improving the productivity and quality of rye production, by applying foliar fertilizers with a high content of microelements, in sandy soil conditions

 Autori: Reta Drăghici, Iulian Drăghici, Mihaela Croitoru, Aurelia Diaconu,

     Milica Dima, Otilia Cristina Badi

 • Management of pests and pathogens in rye crop in dry marginal environment in southern Romania

Autori: Mirela Paraschivu, Gheorghe Matei, Otilia Cotuna,

Marius Paraschivu, Reta Drăghici

 

 1. “The 17th ANNUAL MEETING "DURABLE AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE", ON-LINE MEETING on-line, Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură, 18th-19th November 2021

Lucrare prezentată:

 • Technological aspects of rye cultivated in the conditions of sandy soils in southern Olteni”a

Autori: Gheorghe Matei, Mirela Paraschivu, Reta Drăghici,

 Lorena Diana Popa, Tăbărașu A-M.

 

 1. “Scientific Symposium HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT Priorities and perspectives”, on-line, Universitatea din Craiova, 28-29 Octombrie, 2021

 

Lucrări prezentate

 • The reaction of some cowpea genotypes to the thermohydric conditions from the area of sandy soils in the south of Oltenia

Autori: Drăghici Reta, Drăghici Iulian, Ciurescu Georgeta, Matei Gheorghe,

Paraschivu Mirela, Croitoru Mihaela, Paraschiv Alina Nicoleta,

Băjenaru Maria Florentina, Dima Milica, Dragomir Mereanțu Cristina

 • Studies on the nutrition of the sorghum plant for grains by applying non-polluting fertilizers for the environment

Autori: Drăghici Iulian, Drăghici Reta, Matei Gheorghe, Paraschivu Mirela,

Croitoru Mihaela, Dima Milica, Băjenaru Maria Florentina

 1. “16TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ANIMAL BIOLOGY AND NUTRITION 50 YEARS OF RESEARCH IN BIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION”, on-line, IBNA Balotești, 30 Septembrie – 01 Octombrie 2021.

 

Lucrare prezentată

 • Valorization of the thermo-hydric stress in the area of sandy soils by promoting in culture of some of cowpea genotypes (Vigna unguiculata [L] Walp)

Autori: Reta Drăghici, I. Drăghici, Georgeta Ciurescu, Gh. Matei, Mirela Paraschivu,

 Mihaela Croitoru, Alina Paraschiv, Maria Băjenaru, Milica Dima, Cristina Dragomir

 

 1. SEMINARUL: “REFACEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI PROTECȚIE A AGROECOSISTEMELOR DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE PRIN PROMOVAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SPECII DE PLANTE TOLERANTE LA STRESUL TERMOHIDRIC, FASOLIȚĂ, SORG, SECARĂ”, SCDCPN Dăbuleni, 20 iulie 2021

Lucrări prezentate:

 • Rezultate privind testarea unor produse nepoluante pentru mediu în fertilizarea sorgului pentru boabe cultivat pe solurile nisipoase

Autori: Reta DRĂGHICI, Iulian DRĂGHICI, Mihaela CROITORU,

Alina PARASCHIV, Maria BĂJENARU, Milica DIMA, Gheorghe MATEI,

Georgeta CIURESCU, Mirela PARASCHIVU

 • Reacția unor cultivare de secară la rugina brună (P.recondita f.sp.secalis) în contextul schimbărilor climatice în zona de sud a României

Autori: Mirela PARASCHIVU, Gheorghe MATEI, Otilia COTUNA,

Marius PARASCHIVU, Reta DRĂGHICI

 

- Fasolița (Vigna unguiculata [L] Walp), sursă alternativă de proteină pentru hrana păsărilor

Autori: Georgeta CIURESCU, Reta DRĂGHICI

 

 1. CONFERINȚA INTERNATIONALĂ: „AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”, București 3-5 iunie 2021

Lucrare prezentată:

 • Reaction of rye cultivars to leaf rust (P. recondita f. sp. secalis) in the context of climate change in dry area in southern Romania

Autori: Mirela Paraschivu, Gheorghe Matei, Otilia Cotuna,

Marius Paraschivu, Reta Drăghici

 1. „International Scientific Symposium HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT „PRIORITIES AND PERSPECTIVES”, Universitatea din Craiova, 29–30 October 2020

Lucrare prezentată:

 • Research regarding the behavior of some genotypes of rye in the conditions of sandy soils from southern Oltenia

Autori: Drăghici Reta, Drăghici Iulian, Croitoru Mihaela , Diaconu Aurelia,

Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica, Matei Gheorghe

 

  1. WORKSHOP: „FASOLIŢA, SORGUL ȘI SECARA, CULTURI ALTERNATIVE ÎN CONDIŢIILE STRESULUI TERMOHIDRIC DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE”, 2 iulie 2020, SCDCPN Dăbuleni 

Lucrare prezentată:

   • Obiective și planul de realizare al proiectului ADER 1.4.2/27.09.2019.: “Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

Autor: Drăghici Reta

   1. „INTERNATIONAL SYMPOSIUM ISB-INMA TEH AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING”, 31 OCTOMBRIE-1 NOIEMBRIE 2019, INMA BUCUREȘTI

Lucrare prezentată:

   • Evaluation of natural resources in the area of sandy soils related to the requirements of asparagus bean

Autori: Drăghici R., Drăghici I., Diaconu A., Croitoru M.,

Matei Gh., Ciurescu G., Dima M.


 1. Evenimente organizate

Workshop ADER 1.4.2 Faza 2, 2020

SCDCPN Dăbuleni, 2 iulie 2020

SINTEZĂ Workshop

ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ADER 1.4.2./27.09.2019

Pe data de 2 iulie 2020 a fost organizat la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni  Workshop-ul: „Fasoliţa, sorgul și secara, culturi alternative  în condiţiile stresului termohidric din zona solurilor nisipoase”, activitate de diseminare a rezultatelor prevăzută în etapa 2 a proiectului ADER 1.4.2.:  Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară”, proiect finanțat de MADR in cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022“

Manifestarea a fost organizată în câmpul experimental al SCDCPN Dăbuleni, unde au participat cca 50 cercetători și fermieri din zona de influență a unității.

Directorul de proiect, dr. ing. Drăghici Reta, a prezentat, sub formă de poster, cele trei obiective specifice ale proiectului: 1. Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea de progrese semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și secarei într-un sistem de agricultură durabilă specific zonei solurilor nisipoase; 2. Elaborarea unor retete furajere din fasoliță, sorg pentru boabe și secară și testarea acestora în sectorul zootehnic; 3. Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară.

Au fost prezentate condițiile de sol și climă din zona solurilor nisipoase, rezultând favorabilitatea microclimatului creat, pentru dezvoltarea plantelor de fasoliță, sorg pentru boabe și secară, plante tolerante la stresul termohidric, propuse ca o alternativă la culturile de porumb, grâu, soia, fasole în cadrul asolamentelor din zonele secetoase. S-a evidențiat rolul fasoliței în asolament, prin aportul de azot fixat simbiotic cu ajutorul bacteriilor din genul Rhizobium, aceasta lasând în sol, după  un ciclu de vegetație, cca. 100 kg N. De asemenea a fost subliniată calitatea de îngrășământ verde a plantei de fasoliță, care prin încorporare în sol poate contribui la conservarea și îmbunătățirea stării de fertilitate a solurilor nisipoase. Prin calitatea nutrițională a producției și ținând cont de deficitul de proteină vegetală la nivel național, vor fi elaborate rețete furajere din fasoliță, sorg și secară, care vor fi testate în sectorul zootehnic.

În continuare au fost vizitate experiențele organizate în câmpul experimental privind:

- studiul unor  genotipuri de  fasoliţă, sorg  pentru boabe și secară,  în scopul selectării a celor cu conținut ridicat în proteină și tolerante la factorii de stres termohidric din zona solurilor nisipoase;

- implicațiile fertilizării foliare asupra productivității și calității plantelor de fasoliță, sorg și secară;

- Influența aplicării unor produse nepoluante pentru mediu asupra atacului de dăunare produs de boli și dăunători la culturile de fasoliță, sorg boabe și secară.

În consorțiu cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală, Balotești și Universitatea din Craiova, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni va elaborarea, în urma cercetărilor efectuate, un sistem de agricultură specific zonelor cu nisipuri supuse aridizării, pentru a asigura trasabilitatea şi siguranţa alimentară, în contextul schimbărilor climatice.

Galerie foto eveniment

Seminar ADER 1.4.2 Faza 3, 2021

 • Seminar ADER 1.4.2 Faza 3, 2021

SCDCPN Dăbuleni, 20 iulie 2021

SINTEZĂ SEMINAR

ORGANIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI ADER 1.4.2./27.09.2019

Pe data de 20 iulie 2021 a fost organizat la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni Seminarul: “Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară”, activitate de diseminare a rezultatelor obținute,  prevăzută în etapa 3 a proiectului ADER 1.4.2./27.09.2019, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Planului Sectorial pentru Cercetare-Dezvoltare din domeniul agricol pentru anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022“.

Manifestarea a fost organizată în câmpul experimental al SCDCPN Dăbuleni, unde au participat cca 60  persoane, specialiști în domeniul cercetării și învățământului, precum și fermieri din zona de influență a unității. Au fost prezentate, sub formă de poster, trei lucrări științifice cu rezultate obținute în cadrul proiectului, după cum urmează:

 1. Rezultate privind testarea unor produse nepoluante pentru mediu în fertilizarea sorgului pentru boabe cultivat pe solurile nisipoase

Autori: Reta DRĂGHICI, Iulian DRĂGHICI, Mihaela CROITORU, Alina PARASCHIV, Maria BĂJENARU, Milica DIMA, Gheorghe MATEI, Georgeta CIURESCU, Mirela PARASCHIVU

 1. Reacția unor cultivare de secară la rugina brună (P.recondita f.sp.secalis) în contextul schimbărilor climatice în zona de sud a României

Autori: Mirela PARASCHIVU, Gheorghe MATEI, Otilia COTUNA,

Marius PARASCHIVU, Reta DRĂGHICI

 1. Fasolița (Vigna unguiculata [L] Walp), sursă alternativă de proteină pentru hrana păsărilor

Autori: Georgeta CIURESCU, Reta DRĂGHICI

În cadrul acestor prezentări,

 • d-na dr. ing. Reta Drăghici, de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (Director de Proiect), a subliniat rolul fertilizării foliare cu produse nepoluante pentru mediu asupra rezistenței sorgului pentru boabe la factorii stresanți din zona solurilor nisipoase, îndeosebi la cei hidrici, termici și radiaţii solare puternice și implicit asupra producției obținute la recoltare. De asemenea s-a arătat că fertilizarea foliară cu produse organice 100%, aplicate în faza de 6-8 frunze ale sorgului, a influențat pozitiv conținutul de proteină în bob;
 • prin rezultatele prezentate de către d-na dr. ing. Georgeta Ciurescu, de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală, Balotești (Partener 2 la Proiect), a fost evidențiat rolul fasoliței în elaborarea rețetelor furajere, ca alternativă în asigurarea necesarului de proteină pentru hrana păsărilor;
 • d-na dr. ing. Mirela Paraschivu, de la Universitatea din Craiova (Partener 2 la Proiect), a reliefat rolul materialului biologic de secară asupra infecției produsă de rugina brună (recondita f.sp.secalis) asupra plantei și a sintetizat unele soluții privind controlul asupra gradului de atac, prin aplicarea unor produse biologice și chimice.

Diseminarea rezultatelor obținute la proiect a fost completată prin:

- editarea și distribuirea în mod gratuit către participanții la manifestare a pliantului: “Fasolița, sorgul pentru boabe și secara - specii de plante tolerante la stresul termohidric din zona solurilor nisipoase”;

- editarea a două rollup-uri cu rezultate obținute la SCDCPN Dăbuleni privind speciile de cereale și plante tehnice cultivate pe solurile nisipoase, cu referire în special la fasoliță, sorg și secară.

De asemenea, participanții de la seminar au vizitat câmpul experimental și loturile demonstrative cu fasoliță, sorg pentru boabe și secară. Au fost exprimate aprecieri pozitive privind nivelul profesional de aplicare a tehnologiilor și de culegere a datelor experimentale de către echipa de lucru a proiectului ADER 1.4.2.

Manifestarea a fost finalizată prin discuții și concluzii asupra modului de organizare a evenimentului științific.

Galerie foto eveniment

SINTEZĂ Masă rotundă, 25 iunie, 2022

SCDCPN  DĂBULENI, 25 IUNIE 2022

 

SINTEZĂ MASĂ ROTUNDĂ

 

Pe data de 25 iunie 2022 a fost organizată la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni Masa rotundă: “ASOLAMENTUL, VERIGĂ TEHNOLOGICĂ IMPORTANTĂ ÎN TEHNOLOGIA CULTIVĂRII PLANTELOR PE SOLURILE NISIPOASE, activitate de diseminare a rezultatelor de cercetare obținute în cadrul proiectului ADER 1.4.2./27.09.2019, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Planului Sectorial  “ADER 2022“.

Manifestarea a fost organizată în câmpul experimental al SCDCPN Dăbuleni, unde au participat cca 30  persoane, specialiști în domeniul cercetării și dezvoltării.

A fost prezentat un studiu privind:

Genotipuri de fasoliță, secară și sorg pentru boabe studiate în cadrul unui asolament specific zonelor nisipoase cu stres termo-hidric din sudul Olteniei

Autori: Drăghici Reta, Paraschiv Alina Nicoleta, Dima Milica

în care doamna dr. ing. Drăghici Reta a prezentat rezultate obținute la unele genotipuri din speciile de fasoliță (Jiana, Aura 26, Ofelia, Doljana), secară (Binnto, Serafino, Inspector, Suceveana) și sorg pentru boabe (Fuego, Capello, Alize, Albanus) studiate în cadrul proiectului, studiu care a fost organizat în cadrul unui asolament de 3 ani fasoliță-secară-sorg. Au fost prezentate avantajele promovării asolamentului ca verigă tehnologică importantă în tehnologia de cultivare a plantelor pe solurile nisipoase, care conduce la reducerea răspândirii agenților de dăunare (boli, dăunători, buruieni) și în final la creșterea semnificativă a producției și a calității acesteea.

 De asemenea, participanții de la masa rotundă au vizitat câmpul experimental și loturile demonstrative cu fasoliță, sorg pentru boabe și secară. Au fost exprimate aprecieri pozitive privind nivelul profesional de aplicare a tehnologiilor și de culegere a datelor experimentale de către echipa de lucru a proiectului ADER 1.4.2.

Manifestarea a fost finalizată prin discuții și concluzii asupra modului de organizare a evenimentului științific.

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram