PROIECT ADER 14.2

STAȚIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
+4 025 1334402

PROIECT ADER 1.4.2

"Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară"
Proiect finantat de MADR in cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
Obiectivele de referință ale proiectului:

Obiectivul general: 1. ÎMBUNĂȚĂȚIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE FERMELOR, PRIN CREŞTEREA EFICIENȚEI DE UTILIZARE A RESURSELOR NATURALE ŞI A INPUTURILOR TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Obiectivul specific: 1.4. Sisteme noi de management al culturilor, cu costuri reduse şi cu eficiență ridicată de utilizare a inputurilor

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019-2022
Durata proiectului: 37 luni
Bugetul: 700000 lei

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Utilizarea necorespunzătoare a terenurilor, prin practicarea monoculturii și gestionarea nesustenabilă a terenurilor (defrișările, practicile agricole necorespunzătoare și supraexploatarea resurselor de apă) pot cauza degradarea acestora, care poate fi agravată în continuare de secetă. Condițiile pedoclimatice deficitare din zonele cu soluri nisipoase, în special capacitatea redusă de reţinere a apei de către sol și modificările climatice globale şi regionale din ultima perioadă, declinul pădurilor şi perdelelor forestiere antideflaţionale, caracterul antropic puternic imprimat al unor suprafeţe însemnate, situează aceste terenuri în categoria celor mai vulnerabile la secetă. Existența la nivel național a unei suprafețe de cca 439.000 ha cu nisipuri și soluri nisipoase, din care 209.400 ha în Oltenia, soluri cu o fertilitate naturală redusă (sub 1,2% humus) și proprietăți hidrofizice deficitare, implică găsirea unor soluții de valorificare eficientă a acestora. În acest sens, pentru creşterea gradului de securitate alimentară, ne propunem promovarea în zonele secetoase a unor specii și soiuri de plante tolerante la stresul termohidric: fasoliță, sorg pentru boabe și secară, ca alternativă la culturile de porumb, grâu, soia, fasole, în scopul reducerii efectului negativ al schimbărilor climatice și a promovării unei agriculturi durabile.

Relevanţa ştiinţifică şi practică

Relevanţa ştiinţifică şi practică a problemei propuse spre rezolvare constă în respectarea principiului agriculturii durabile în zonele predispuse fenomenului de stres termohidric din România, începând cu alegerea unor plante specifice acestor zone, respectiv fasolița, sorgul și secara, plante cu adaptabilitate sporită pentru condițiile deficitare din zona solurilor nisipoase și elaborarea unui sistem de agricultură specific zonelor cu nisipuri supuse aridizării, pentru asigurarea trasabilităţii şi siguranţei alimentare în contextul schimbărilor climatice.

Gradul de noutate și originalitatea tematicii

Gradul de noutate și originalitatea tematicii propuse constă în refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară. 

Gradul de complexitate

Gradul de complexitate al cercetărilor rezidă din experimentări multidisciplinare (morfologie, fiziologie, fitotehnie, biochimie, protecţie şi nutriţie vegetală şi animală), efectuate la culturile de fasoliță, sorg boabe și secară pentru o agricultură durabilă şi o cunoaştere profundă a trasabilităţii şi siguranţei alimentare, în contextul schimbărilor climatice din Romania.

Obiectivul general:

„Refacerea capacității de producție și protectie a ecosistemului natural din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, secară)”

Obiective specifice:

  1. Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea de progrese semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și secarei într-un sistem de agricultură durabilă specific zonei solurilor nisipoase
  2. Elaborarea unor retete furajere din fasoliță, sorg pentru boabe și secară și testarea acestora în sectorul și zootehnic
  3. Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară

Parteneri in proiect

1. STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI (SCDCPN DABULENI)- Conducător de proiect (CP)

Director de proiect: :
Dr. ing. DRĂGHICI Reta

2. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ, BALOTEȘTI  –   Partener 1

Responsabil Partener 1 :
Dr. ing. CIURESCU Georgeta

3. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – Partener 2

Responsabil Partener 2 :
Conf. univ. Dr. MATEI Gheorghe
STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
globeenvelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram